• اخبار و تازه ها

  • محصولات


   • صندلی کنفرانسی و ویزیتوری

    یک نقطه نظر متفاوت ، یک راه متمایز درک کردن ، برنا . . .

    سایر محصولات
 • خدمات

   

   

  خدمات :

  -          تعریف هر سفارش کار در قالب یک پروژه با تعیین فعالیت ها و زمان بندی اجرای فعالیت های آن

  -          ارائه راه حل برای فضای کاری پروژه ها و ارائه نقشه چیدمان با بهره گیری از نرم افزار های پیشرفته

  -          برنامه ریزی و مدیریت همه جانب پروژه از مذاکره اولیه تا تحویل نهائی با رویکردی سیستماتیک

  -          تعامل پویا و سیستماتیک با مشتری ، مشتری محوری (CRM)

  -          پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت در کل پروسه های تولیدی و پروسه های خدماتی

  -          سیستم مدیریت زنجیره تامین ( مدیریت یکپارچه کل زنجیره تامین شامل تامین،تولید و توزیع)

  -          بکارگیری نیروی متخصص و با تجربه مرتبط با صنعت مبلمان و دکوراسیون